Privacy Statement

22-05-2018

Reddingsbrigade Paal13 vindt uw privacy erg belangrijk. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met de gegevens van onze leden en overige betrokkenen. Om aan de nieuwe wetgeving te voldoen hebben wij een Privacy Statement opgesteld en gepubliceerd op onze website. U vindt dit document via:

www.RBCallantsoog.nl > Informatie > Downloads (http://www.rbcallantsoog.nl/pg-31433-7-117037/pagina/downloads.html)